Home
13.10.2023
Updated 26.10.2023

05 September 2015

Copenhagenize.com - Cykelkultur gennem design: Det enorme potentiale ved at skifte køreture fra bil til cykel

image not found
Som det fremgår af grafikken ovenfor, er potentialet for at skifte til cykler og ladcykler i europæiske byer imponerende, ifølge en Cyclelogistics.eu baseline-studie. 51% af alle motoriserede ture i forbindelse med godstransport kan realistisk set udføres på cykler og ladcykler. Det er en god ting.
image not found

Copenhagenize Design Company har været involveret i det fantastiske Cyclelogistics.eu-projekt i to et halvt år nu. Projektet sigter mod at fremme brugen af ladcykler i europæiske byer.

Vi har for nylig skrevet om vores Shop by Bike-kampagne her i København og der har været fantastiske initiativer i alle vores partnerbyer de sidste to et halvt år.

Vores partner i Graz, Østrig - FGM Amor - har ført an i en Cyclelogistics-baseline-studie om, hvor stor en del af godstransporten i en by der realistisk set kan skiftes til ladcykler og cykler.

På ovenstående grafik kan du se, hvordan transportbilledet ser ud i europæiske byer.
image not found
Sammensætningen af ture i europæiske byer ser ud som vist ovenfor.
image not found
Her fremhæver vi potentialet for skift.
image not found
Alle logistikområder har potentialet for at skifte til cykler, men indkøb har det største potentiale for at reducere bilanvendelsen.
image not found
Derudover lavede Cyclelogistics en kampagne i Graz og Wien i samarbejde med SPAR-supermarkedskæden.
image not found
Kampagnen afslørede hvorfor deltagerne ikke handlede på cykel.
image not found
Efter deltagelse i kampagnen var der behagelige resultater. Deltagernes forventninger blev overgået på alle områder. Mange myter blev afkræftet ved at få folk ud af deres opfattelsesboble og ud på cykelinfrastrukturen for at prøve det selv.
image not found
Der var selvfølgelig områder, som deltagerne mente kunne forbedres. Ikke overraskende var sikker infrastruktur for cykling det vigtigste. Parkering og incitamenter var tæt bagved.
image not found
Deltagerne blev spurgt, hvad de mente om potentielle tjenester, der kunne tilbydes dem.

image not found
Resultaterne var positive. Ud over vores egne forventninger.

Du kan læse hele baggrundsstudiet fra Cyclelogistics - som en pdf - fra Cyclelogistics.eu's hjemmeside.

Følg Cyclelogistics på Facebook og på Twitter.

.
Menu