Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

06 October 2022

Den livsstørrelse by-blog: Åbent brev til danske MF'er imod forslaget om hjelmplov

image not found

Sidste år blev der fremsat forslag om cykelhjelmlovgivning her i Danmark.Copenhagenize Design Co. og Bicycle Innovation Lab samlede straks en liste over eksperter, og vi sendte et åbent brev til alle medlemmer af Folketinget - og til den danske presse.Cykelhjelmloven blev nedstemt! Rationaliteten sejrede.Her er det brev, vi sendte til aviserne og til hver enkelt folketingsmedlem.

Brevet kan også læses her, på Copenhagenize Consulting's hjemmeside.

Eksperter: Stem nej til forslaget om obligatorisk cykelhjelm og styrk folkesundheden!

Danske eksperter inden for trafik, mobilitet og cykling anbefaler, at alle medlemmer af Folketinget stemmer NEJ til det foreslåede cykelhjelmslov.Du bør stemme NEJ til obligatorisk cykelhjelm i Danmark, fordi: - Danmark er verdens sikreste cykelnation sammen med Holland.- Cyklisterne falder, og obligatoriske hjelmlove reducerer antallet af cyklister.Vi har brug for FLERE cyklister, ikke færre.- Det vil skade Danmarks førende rolle og internationale omdømme som cykelvenligt land.- Dokumentation for effektiviteten af cykelhjelme er tvivlsom og modbevist af adskillige videnskabelige artikler verden over.

Copenhagenize Design Co. og Bicycle Innovation Lab har samarbejdet om at kontakte landets førende eksperter inden for trafik, mobilitet og cykling og få dem til at tilslutte sig vores erklæring.Deres navne kan findes i slutningen af dette brev. 

Hvorfor stemme nej?
Mange europæiske lande har allerede afvist forslag om cykelhjelmslove.Blandt dem er Storbritannien, Frankrig, Italien, Polen, Schweiz og Norge.Grunden er, at der ikke er nogen konklusiv videnskabelig evidens for, at en hjelmlov vil gavne folkesundheden.

Derudover findes der ingen steder i verden, hvor brugen af cykelhjelme har reduceret antallet af alvorlige hovedskader.Det værste ved en hjelmlov er, at vi risikerer at få færre mennesker til at vælge cyklen.En katastrofe for et samfund, der plages af livsstilssygdomme, stigende fedme og børn, der ikke får nok motion.Vi skal ØGE antallet af cyklister.


Selv Ministerrådet for Transportministrene i Europa har gjort det klart:

"...selv den officielle promovering af hjelme kan have negative konsekvenser for cykelbrugen.Hvis vigtigheden af at bære en hjelm fremhæves, bliver budskabet, at cykling er ekstraordinært farligt.Rapporten om cykling viser imidlertid, at afståelse fra at cykle har langt større negative konsekvenser for sundheden, end øget cyklisme uden brug af hjelme.For at forhindre, at hjelme får en negativ effekt på brugen af cykler, er den bedste tilgang at overlade promoveringen til producenterne og butiksejerne".


Ministerrådet for Transportministrene i Europa - Nationale Politikker for Fremme af Cykling - 2004 Vi siger nej til cykelhjelmlovgivning i Danmark, og vores konklusion er den samme som Den Europæiske Cyklistføderation, den Danske Cyklistføderation samt cykelorganisationer i Holland, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Belgien, Irland osv.

FACTS OM CYKELHJELME

- En cykelhjelm er ikke engang designet til at beskytte hovedet mod livstruende stød.Den er designet - og testet - til at beskytte hovedet mod ikke-livstruende skader ved solo-ulykker under 20 km/t.En hjelm er ikke designet til at hjælpe i situationer, hvor en cyklist bliver påkørt af en bil eller lastbil.Promovering af hjelme - for slet ikke at nævne en lov - har en meget alvorlig konsekvens: folk stopper med at cykle.Vi har set det over hele verden.Mellem 20-40% er blevet skræmt væk fra deres cykler, og det påvirker folkesundheden. 


Fordele ved daglig cykling er 20 gange større end den marginale risiko for at slå hovedet.D når vi har med noget så vigtigt som folkesundhed og bæredygtige transportformer, skal dokumentationen være vanntæt.Vi synes ikke, det er tilfældet med forslaget om at gøre hjelme obligatoriske for børn under 15 år.Danmark er verdens sikreste cykelnation sammen med Holland.Antallet af hovedskader falder i Danmark og har gjort det siden 1960'erne undtagen for mindre, korte perioder.Det skyldes bedre infrastruktur, trafiksikkerhedsinitiativer, principperne om "sikkerhed i antal" og befolkningens øgede opmærksomhed. Daglig cykling forebygger en lang række sygdomme og kan forlænge livet med op til syv år.Vi bør ikke risikere at få færre cyklister - og bestemt ikke børn.

Hvordan ser cykelforholdene ud i Danmark lige nu?

Antallet af cyklede kilometer i Danmark er faldet med 30% siden begyndelsen af 1990'erne.Hvis danskerne stadig cyklede den ekstra 30%, kunne vi redde mindst 2880 liv om året.(Kilde: Lars Bo Andersen, Professor.University of Southern Denmark).I stedet for at arbejde på at øge antallet af cyklister, ser vi et lovforslag, der vil ødelægge vores cykelkultur.

Antallet af cyklister fortsætter med at falde i Danmark. København er faktisk den eneste by i den vestlige verden, hvor cykelniveauet er faldet i løbet af de sidste par år. Vi skal øge disse niveauer. Vi kan ikke gøre det med hjelmlovgivning, men ved at skabe bedre og sikrere forhold for nationens cyklister.

Skader Danmarks stærkeste internationale brand

Cykelhjelme er i bund og grund en misforstået behandling af symptomer. I stedet bør vi diskutere, hvilken slags byer vi ønsker at leve i. Hvis vi ønsker at gøre noget positivt for sikkerheden, sundheden og miljøet, bør vi indrette vores byer, så de er sikre for fodgængere og cyklister, og vi bør give disse grupper førsteprioritet i vores planlægning. Europaparlamentet ønsker ikke at lovgive om hjelme, men anbefaler i stedet 30 km/t zoner som en løsning. Et andet eksempel er konceptet "8-80 Cities", hvilket betyder, at byer skal designes til mennesker i aldersgruppen 8-80 år, så de kan bevæge sig sikkert rundt i deres by.

Blandt cykelorganisationerne i Europa er det nye danske lovforslag blevet modtaget med forbløffelse. Forslaget står i skarp kontrast til billedet af Danmark som et forbillede for cykling, og det kan skade vores unikke brand som en cykelnation. Cykling i Danmark skaber job og eksportpotentiale. Dette er sat på spil, når man ikke forstår de internationale konsekvenser af de uheldige budskaber, vi sender.


Det er gennem test, eksperimenter og legesyge, at Danmark bærer trøjen som en af verdens bedste cykelnationer - ikke gennem lovgivning og begrænsninger. Derfor opfordrer alle eksperterne, der har underskrevet dette brev, medlemmerne af Folketinget til at stemme NEJ til forslaget om hjelmlovgivning for børn under 15 år.

Hvad kan man gøre i stedet?

En effektiv strategi for at redde liv og forebygge skader er at sænke hastighedsgrænsen til 30 km/t i tætbefolkede områder. Dette er allerede gældende i over 100 europæiske byer. Vi ville opleve færre dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister og fodgængere og bilister mellem 25-40%. Det er effektiv lovgivning.Trafikregulering i byerne og bedre, bredere og sikrere cykelinfrastruktur har samme positive effekt, og vi opfordrer jer til at foreslå og støtte sådanne planer.

Vi står til rådighed Hver af eksperterne, der har underskrevet dette brev, kan uddybe, hvorfor en hjelmlov er en dårlig idé, baseret på vores individuelle ekspertise. Vi står til rådighed, hvis I vil vide mere. I er velkomne til at kontakte os. Vi kan også anbefale internationale eksperter via vores netværk.

Claus Hyldahl - Læge i ortopædkirurgi - Lægernes Test Center
Thomas Krag - Mobilitetsrådgiver og tidligere direktør for Dansk Cyklist Forbund
Malene Freudendal-Pedersen - Assistentprofessor - Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (MOSPUS)
Anne-Katrine Braadgaard Harders - Civilingeniør og ph.d.-studerende - DTU/AAU
Lise Drewes Nielsen - Professor - Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (MOSPUS)
Christer Ljungberg, CEO, Trivector.Ekspert i bæredygtig transport.Sverige.

En af vores kolleger, der har underskrevet brevet, er professor Lars Bo Andersen fra Syddansk Universitet. Han har tilføjet sit eget brev til det åbne brev. Pdf'en med hans brev på dansk kan ses her.

Men vi mente, at det var relevant at oversætte hans tekst;

Anbefaling om stemme imod forslaget om hjelmlov for cykler Af professor Lars Bo Andersen, Syddansk Universitet Jeg har forsket i cykling og sundhed i de sidste to årtier og har udgivet flere artikler og papirer om sundhedsfordelene ved cykling som transport end nogen anden forsker i verden. Dødeligheden blandt cyklister er 30% lavere end blandt dem i befolkningen, der transporterer sig selv passivt. I dag cykler så stor en procentdel af befolkningen, at denne reduktion i dødelighed fører til et betydeligt antal liv, der bliver reddet. - Ifølge Danmarks Statistik faldt cykelniveauet med 30% mellem 1980 og 2000. - Dette fald betyder, at den samlede dødelighed (inden for samme alder og køn) er steget med 4,8%. - Rundt regnet dør 60.000 mennesker hvert år i Danmark, og den faktiske reduktion i cykling svarer til 2880 dødsfald. - Dette står i forhold til det faktum, at kun 30 cyklister døde i trafikken i 2011. Hvis en hjelmlov fører til et fald i cykelniveauet, som forventes, vil det medføre stor skade for den danske befolknings sundhed. Bedste hilsner

Lars Bo Andersen

Fremragende. Tak, Lars.

Hvis du spekulerer på, hvem der var ansvarlig for dette forslag (og det er altid en person), er det Andreas Steenberg fra det politiske parti Radikale. I e-mails med ham er det klart, at han ikke har gjort sig den ulejlighed at se på videnskaben, risikoen og den negative effekt på folkesundheden. Han er lige så uvidende som Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti, som blev kaldt "bikeslapped" her på bloggen for et par år siden.

.
Menu