Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

10 September 2015

Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Ønskestien bliver gjort permanent

image not found

Læserne kan måske huske indlægget om Københavns Kommunes respekt for borgeres Desire Lines. Det ovenstående billede viser en midlertidig cykelbane på et stykke fortov, som cyklisterne fortsatte med at bruge. Kommunen testede en cykelbane dér. Det oprindelige indlæg kan findes her: Subconscious Democracy and Desire, hvor du også kan læse om konceptet Desire Lines.

image not found

Den midlertidige Desire Line er nu blevet gjort permanent, og cyklisterne på dette stræk overtræder ikke længere færdselsloven. Deres Desire Line er nu lovlig.

image not found


Desire Lines kan være store eller små. Her er et andet lille eksempel nær Dybbølsbro. Cyklister, der kommer ned fra broen, vil uundgåeligt køre ned ad skrænten her i stedet for at fortsætte til krydset 100 meter bag kameraet.
Menu