menu
menu
search
close
Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

29 September 2022

Den Livestore By Blog: Borgmester Ford og Jarvis Street, Toronto

image not found

En af vores læsere, Kevin, sendte os denne e-mail-udveksling mellem ham og Torontos borgmester, Rob Ford. Vi har tidligere skrevet indlæg om Rob Ford. Det handler om borgmesterens beslutning/forslag om at fjerne cykelbanerne på Jarvis Street. ---------------- 25/06/11 07:56

Venligst fjern ikke cykelbanerne på Jarvis Street.

1.000 cyklister på Jarvis Street afhænger af disse baner for deres sikkerhed. Der er simpelthen ingen begrundelse for at fjerne disse baner. Vejen fungerer fint for alle. Den største bekymring vedrørende cykelbanen på Jarvis Street inden implementeringen var betydelige forsinkelser for motorkøretøjer. En rapport fra april viser, at disse forsinkelser ikke er opstået. Opdaterede trafiktællinger (se side 17) fra Toronto Kommune viste, at efter etableringen af cykelbanerne på Jarvis Street, forblev antallet af motorkøretøjer det samme, mens antallet af cyklister blev tredoblet. Det giver ingen mening at fjerne en cykelbane fra en vej, der fungerer for alle vejbrugere. Det er spild af penge på Rådhuset. Faktisk blev du, B

Menu