Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

29 June 2017

Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: prioritet for cyklerne

image not found
Denne stilladsplatform dukkede op på den anden side af gaden en dag sidste uge. Den blev konstrueret til et kamerakran - det lange stykke deroppe - til optagelse af en scene fra en dramaserie for Dansk Radio. Det tog hele natten at opføre, den blev brugt i et par timer og det tog lang tid at demontere. Det er et interessant eksempel på, hvordan cykelstierne har prioritet her. Denne strækning af cykelstien er af mellemstørrelse, med cirka 10.000 cyklister i hver retning hver dag. Blokering af cykelstierne på hovedgader er udelukket. Platformen tillader fri adgang for cyklister. Normalt skal fortovene også holdes frie. I dette sjældne tilfælde skal fodgængerne dele cykelstien i et par meter, men det er kun for en dag.

image not found

Generelt, når der er bygningsarbejde, skal man holde vejene frie, som illustreret på billedet ovenfor. Kabler føres over vejen, og normalt er der intet, der hindrer den glidende trafik på fortovet.

image not found

I dette eksempel blev fortovet og cykelstien tvunget til at lukke på grund af byggeri. Fodgængere måtte krydse over til den anden side af vejen, men der blev lavet plads til en midlertidig cykelsti på denne side, på grund af trafikmængden.

image not found

Følg strømmen. Og hold strømmen i gang.

Endda midlertidige skilte for biler, der annoncerer vejafspærringer, tager sig af cykelstien.

Menu