menu
menu
search
close
Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

31 January 2023

Life-Sized City Blog: Giv os et råb

image not found

Opdatering: 8. april 2013.
Københavns Kommune rapporterer, at borgerne har indberettet 7944 huller/problemer. Kommunen har udbedret 6396 af dem. 911 rapporter blev afvist.

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (som andre mennesker refererer til som Transportafdelingen) har lanceret en ny hjemmeside kaldet 'Giv et praj', hvor borgere kan gøre kommunen opmærksom på forskellige problemer i bybilledet. Kommunen vil herefter bestræbe sig på at løse problemet, og du kan også følge fremskridtet på hjemmesiden. Hvor fedt er det ikke?!

Der er forskellige kategorier, og overraskelse overraskelse, cyklister er en af de vigtigste. Byen opfordrer cyklister til at rapportere: - Ujævn asfalt, huller eller bump på cykelstierne - Kantsten uden ramper til cyklister - Kryds uden afmærket drejebane for cyklister - Cykelruter, der kan forbedres med lidt asfalt - Manglende cykelsymboler på asfalten - Steder, der kunne bruge cykelvenlig skiltning Udover dette kan du give byen et praj om: - Cykler, som optager plads - Gode cykelidéer - Manglende vejafmærkning for cyklister - Unødvendige hindringer På hjemmesiden kan du indtaste adressen eller placere det på et interaktivt kort og uploade et billede af dit praj, hvis du har et. Du kan også se alle de andre prajs fra dine medborgere på kortet. Hjemmesiden er tilgængelig for alle, ikke kun os der cykler. Der er også kategorier som affaldsproblemer, dyr (døde dyr og rotter), graffiti, belysning, parkering, skiltning, træer og buske og veje.

Giv et praj hjemmesiden er på dansk, men den er stadig dejlig. Er det ikke sådan, livet i byer burde være? Borgere, der interagerer med administrationen og har en konkret og positiv effekt på hverdagen i storbyen.

Menu