Home
13.10.2023
Updated 26.10.2023

08 December 2022

Den Virkelighedstro By Blog: Abraham Lincoln om Cykelpleje

Hundene om de stille fortid er utilstrækkelige til den stormfulde nutid. Lejligheden er fyldt med vanskeligheder, og vi må stå op med lejligheden. Da vores sag er ny, må vi tænke og handle på ny. Vi må befri os selv og så vil vi redde vores land.

Abraham Lincoln, december 1862.

Menu