Home
13.10.2023
Updated 27.10.2023

20 September 2015

Copenhagenize.com - Cykelkultur ved design: Europas grønneste hovedstæder liste

image not found
Den Europæiske Grønne Byindeks er ude, sponsoreret af Siemens og udviklet af The Economist Intelligence Unit. Endnu en indeks. Dette afgør hvilke europæiske byer der er de grønneste, ved at bruge en række faktorer. De skandinaviske hovedstæder indtager de øverste 3 pladser: København, Stockholm og Oslo. Helsinki er nummer 7.

For den fulde liste og alle metoder/statistikker [så de Moncktonites har noget at holde sig beskæftiget med] klik bare på de ord, du læser lige nu.

Menu